SOZA

Verejné podujatia s hudbou

 

Čo je verejné podujatie?

Za verejné sa považuje akékoľvek podujatie, ktoré je prístupné verejnosti a ktorého účastníci nie sú spojení rodinnými, príbuzenskými vzťahmi. Medzi verejné podujatia patria napr. koncerty, diskotéky, plesy, módne prehliadky, krsty cédečiek, kníh, športové podujatia, firemné večierky, a pod. Z hľadiska autorského práva sú to teda všetky podujatia s hudbou, ktoré nie sú výlučne určené pre okruh rodiny, príbuzných a priateľov. Hudba predvádzaná na súkromných podujatiach - ako sú napr. svadby, oslavy narodenín, stužková a pod. sa za verejné podujatie nepovažuje a SOZA za ňu nevyberá autorské honoráre.

 

Prečo nie je zodpovedná za platenie autorských odmien hudobná skupina?

Hudobná skupina nie je používateľom hudobných diel, je nositeľom vlastných práv podľa Autorského zákona a nie je usporiadateľom verejného podujatia s hudbou. Podľa §81 ods.5 Autorského zákona a § 5 zákona NR SR č. 96/91 Zb.z. je používateľom hudby usporiadateľ, ktorý zodpovedá za dodržanie autorskoprávnych povinností. 

 

TOPlist